Darbo valandos: pirmadienis - penktadienis, 08:00 - 17:00

Vizija, misija, politika

Misija

Teikti klientų lūkesčius, poreikius ir reikalavimus atitinkančias bei veiklos rezultatyvumą didinančias pervežimų ir logistikos paslaugas.

Adekvačiai ir atsakingai kurti verslo aplinką, susijusią su klientų ir suinteresuotų pusių pageidavimais ir įsipareigojimais.

Vizija

tapti tarptautiniu mastu pripažinta ir konkurencinga kompanija:

  • – turinčia aukščiausią kompetenciją ir nepriekaištingą reputaciją,
  • – teikiančia aukščiausios kokybės paslaugas,
  • – sugebančia efektyviai ir operatyviai adaptuotis, keičiantis verslo aplinkai ir klientų bei suinteresuotų pusių poreikiams.

Misija ir vizija įgyvendinama taikant vadybos politikos nuostatas:

Tobulinant ir palaikant įmonės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų ir susijusių Lietuvos Respublikos bei kitų aktualių teisės aktų reikalavimus, didinant jos veikimo rezultatyvumą.

Keliant įmonės darbuotojų vadybinę ir techninę kompetenciją, ugdant savarankiškumą ir kūrybiškumą bei asmeninę atsakomybę, suteikiant sąlygas ir motyvaciją dirbti demokratiškoje ir atviroje atmosferoje.

Teikiant klientui kokybiškas, jo poreikius ir reikalavimus bei įmonės įsipareigojimus atitinkančias pervežimų ir logistikos paslaugas.

Palaikant ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su tiekėjais ir partneriais.

Taikant inovatyvias ir saugias bei aplinką saugančias technologijas paslaugų teikimo procesų palaikymui ir kokybei užtikrinti.

Optimizuojant paslaugos teikimo procesus racionaliai naudojant gamtos išteklius bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

Vykdant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevenciją, sukuriant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Kaupiant ir analizuojant duomenis įmonės veiklai planuoti, priimti faktais pagrįstus verslo ir valdymo sprendimus.

Peržiūrint politikos nuostatas, išlaikant ją aktualią, nustatant naujus tikslus ir uždavinius, siekiant nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo.

Komunikuojant šias nuostatas darbuotojams ir suinteresuotoms pusėms (atskirai paprašius)

Sertifikatai

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standarto reikalavimus.